Khách hàng

Công An Hà Nội - Phòng Kỹ Thuật Hình Sự

  • Dự án cung cấp hệ thống kính hiển vi giám định súng đạn và dấu vết cơ học

Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an

  • Dự án xây dựng tàng thư gen tội phạm quốc gia.
  • Dự án hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật hình sự trong lực lượng công an nhân dân.

Công an tỉnh Quảng Ninh

  • Dự án ứng dụng công nghệ giám định ADN phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường - Bộ công an

  • Gói thầu cung cấp thiết bị phân tích nước